info@ultraemar.com.tr     +90 (212) 529 9193    

Brakial Pleksus MRX ray, CT, US gibi tetkikler brakial pleksus (BPL) ve hastalıklarını göstermekte etkisizdir. BPL hastalıkları ve hasarlarının karakterize edilmesinde MR görüntüleme esastır. Hastalıklar, olguların yaşına göre farklılık göstermektedir.