Basic Kardiyolojik Check Up PAKETİ
     - Kardiyoloji Uzmanı muayenesi
     - EKG
     - EKO
     - Efor testi
     - Açlık kan şekeri
     - Kreatinin
     - LDL
     - HDL
     - Trigliserit
     - Hemogram