Gelişmiş Check Up ERKEK PAKETİ
     - İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
     - Göz Muayenesi
     - KBB Muayenesi
     - Cildiye Muayenesi 
     - Tam kan sayımı-Sedimantasyon
     - Açlık Kan Şekeri
     - Üre-Kreatinin-Ürik Asit
     - Total Kolesterol,LDL-HDL
     - Total Lipid-Trigliserit
     - Karaciğer enzimleri-(SGPT-SGOT-ALP-LDH-GGT)
     - Pankreas Enzimi (amilaz)
     - Total protein-Albumin-Globulin
     - Total Bilirubin-Direkt ve İndirekt Bilirubin
     - Periferik yayma (kan hücreleri mikroskopik inceleme)
     - Demir
     - Kalsiyum-Fosfor-Magnezyum
     - Kan grubu
     - Romatizma testleri-(ASO-CRP-RF-)
     - Sarılık testi HBsAg-Anti Hcv
     - Sarılık bağışıklık testi (Anti HBsAg)
     - AİDS testi (Anti HIV)
     - FT4-TSH
     - Akciğer Grafisi
     - Tüm Batın Ultrasonografisi
     - Troid USG
     - Tam İdrar Analizi
     - Dışkı incelemesi (mikroskopi,parazit,gizli kan)
     - Üroloji Muayene
     - PSA