Genel Check Up PAKETİ
     - İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi 
     - Tam kan sayımı-Sedimantasyon
     - Sedimantasyon
     - Açlık Kan Şekeri
     - Üre-Ürik Asit
     - Total Kolesterol, LDL, HDL
     - Trigliserit
     - Karaciğer enzimleri-SGPT ve SGOT
     - Kantitatif CRP
     - Kreatinin
     - TSH
     - Kan Grubu
     - Romatizma Testleri (ASO-CRP-RF)
     - HBsAg Anti Hcv
     - Kalp elektrosu, EKG, Akciğer Grafisi
     - Tüm Batın Ultrasonografisi
     - Tam İdrar Analizi
     - Dışkı İncelemesi (mikroskopi)