Obezite Check Up PAKETİ
     - İç Hastalıkları Uzmanı Muayenesi
     - Diyetisyen Muayenesi
     - Sedimantasyon
     - Tam kan sayımı
     - Açlık Kan Şekeri
     - Trigliserit
     - Total Kolesterol,LDL-HDL
     - FT4
     - TSH
     - Üre - Ürik Asit
     - EKG
     - Tüm Batın Ultrasonografisi
     - Akciğer Grafisi
     - Solunum Fonksiyon Testi