Bilgisayarlı Tomografi (BT)Bilgisayarlı Tomografi (BT), x-ışınlarını kullanarak vücudunuzun ayrıntılı kesitsel görüntülenmesini sağlayan bir tanı yöntemidir. Merkezimize ait tüm BT çekimleri, Toshiba, Aquillion 64 Multislice CT ile gerçekleştirilmektedir.


Yeni nesil "multislice / çok kesitli" tarama teknolojisinin, alışılagelmiş / konvansiyonel BT tetkiklerine göre avantajları nelerdir?

     - Çok daha kısa sürmesi (tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde bitirilebilmektedir)
     - Daha ince kesitler alınabilmesi
     - Geniş vücut alanlarını incelemeye olanak vermesi,
     - Elde olunan çok ince kesitlerin 3 boyutlu olarak aksiyel, koronal, sagital planlarda rekontsrükte (yeniden oluşturulabilmesi) edilebilmesi
Çok düşük dozda ışın kullanılarak kanser tarama programları şeklinde sağlıklı bireylerde uygulanabilmesi, ilk akla gelen avantajlar olarak sıralanabilir.


BT incelemesi, ağrılı mıdır? Rahatsızlık verir mi?

BT incelemesinin kendisi ağrısızdır. Hasta, BT cihazının masasında hiç hareket etmeden uzanır. İncelemenin türüne gore, hastaya kol damarlarından ve/veya ağızdan kontrast madde verilmesi gerekebilir. Bu kısım, bazı hastalar için biraz rahatsızlık verici olabilir. Damardan verilen kontrast maddeler, iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. İncelemeden önce görevli arkadaşımıza bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı allerjisini bildirmesi zorunludur.


Aşağıda belirtilen durumlarda tetkiki yapacak sağlık ekibini bilgilendirmeniz gerekmektedir!

     - Bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde X-ışınları kullanılmaktadır. Bu sebeple gebeyseniz veya gebe olma olasılığınız var ise
     - Bazı tetkikler damar içine iyot içeren kontrast ilacı verilmesini gerektirmektedir. Bu tür ilaçlara, başka bir ilaca veya maddeye karşı allerji öykünüz var ise
     - Böbrek hastalığınız veya böbrek tetkiklerinde bozukluk var ise
     - Daha önceden çekilmiş BT filmleriniz, hatta tetkik bölgesiyle ilgili diğer filmleriniz (ultrason, doppler, röntgen, EMAR, sintigrafi gibi) var ise sağlık ekibimizi bilgilendiriniz. Bu tetkileri BT çekimine gelirken yanınızda getirmeniz çok önemlidir; öncelikle sizin yararınızadır. Bu filmler ve raporlar yeni tetkikinizin planlanmasını kolaylaştıracağı gibi yeni tetkikinizin değerlendirme kalitesini arttırabilir ve yeni tetkikinizle eskisinin karşılaştırılması olanağını sağlar. Sizden emaneten alınan bu eski film ve raporlarınız, yeni tetkikinizin sonucu ile birlikte size teslim edilir.


Multislice / çok kesitli BT (ÇKBT) ile, konvansiyonel BT ile de elde yapılabilen tüm STANDARD BT çekimleri dışında hangi incelemeler mümkün olmaktadır?

Koroner BT Anjiyografi (Sanal Anjiyo) ve Kalsiyum Skorlaması

ÇKBT ile kalp damarlarında oluşabilecek hastalıkların katetersiz, güvenilir, kolay yolla ve saniyeler içinde 3 boyutlu olarak görüntülenmesi mümkündür. Yalnızca damar lümenini değil damar duvarını da gösterebilen ve plak karakterizasyonu yapabilen ilk non-invaziv görüntüleme metodudur. Kardiyak BT Anjiyografi 64 Slice (Sanal Anjiyo) ile kalp damarlarınızı bir nefes tutumu kadar kısa bir sürede kontrol ettirebilirsiniz.


Serebral Anjiyografi

Dinamik olarak beynin anatomik ve fonksiyonel durumu, beyindeki kan hacmi, kan akımı ve geçiş hızı değerlendirebilmektedir. Ayrıca beyin ve boyun damarlarının ÇKBT ile non-invaziv anjiografik görüntülenmesi mümkündür.


Pulmoner Anjiyografi

ÇKBT ile non-invaziv yöntemle, akciğer damarları görüntülenerek pulmoner emboli, anevrizma, AVM, tümör beslenmesi yüksek çözünürlükte görüntülenebilmektedir


Karotis-Vertebral Anjiyografi

ÇKBT’nin klinik kullanıma girmesiyle karotis - vertebral sistem anjiyografisinde ‘altın standart’ olarak yerini almıştır.


Abdominal, Renal ve Periferik Anjiyografi

ÇKBT ile non-invaziv olarak çok kısa sürede ve yüksek çözünürlükte damarlardaki aterosklerotik / kireçlenmiş plaklar, daha önce yerleştirilmiş greft ve stentler ile akut tıkanmaya neden olan emboliler görüntülenebilmektedir.


Sanal Endoskopi

Hava yollarını sinüs ya da vasküler yapılar gibi lümen iç yapıların görüntülenmesi sağlanır. Görüntüler sanal bir ''fly through'' uçuş modu kullanılarak dinamik bir şekilde görüntülenir.


Sanal Kolonoskopi

Kalın bağırsak kanseri, en sık rastlanan kanser türlerindendir. Bilindiği üzere, yüksek riskli hastalarda tarama amaçlı geleneksel kolonoskopi kullanılmaktadır. Fakat birçok hasta bu tetkikten kaçınmaktadır. İşlem sırasında sedasyon gerekmektedir. Sanal kolonoskopi bu hasta grubuna alternatif tanı yöntemi haline geliştirilmiştir. ÇKBT ile kalın barsağın hem iç hem dış yüzeyi mükemmel değerlendirebilmektedir.


Sanal Bronkoskopi

ÇKBT ile, akciğerler non-invaziv olarak yüksek görüntü kalitesi ile incelenebildiği gibi sanal bronkoskopi yapılabilir. Bronş ve akciğer damar hastalıkları yüksek çözünürlük ile gösterilebilir.


Lomber Disk ve Omurga Görüntüleme

Disk hernisi görüntülemede üç boyutlu ve sagital koronal ve aksiyal görüntüler oluşturularak daha kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Özellikle protez gibi metalik ortopedik materyal uygulanmış hastalarda eski BT incelemelerinde izlenen görüntü kalitesindeki bozulma ÇKBT ile tamamen düzelmektedir.