BOS Akım Dinamiği MRBOS Akım MR tetkiki, temel olarak bazi hidrosefali çeşitlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklarda dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS), dolaşım bozukluklarında tanı ve tedavi etkinliğini değerlendirmede kullanılmaktadır. Sine-MR tetkiki ile bir kalp siklüsü boyunca intraventriküler veya seçilen subaraknoid boşlukta BOS hareketi görüntülenebilir. Faz kontrast MR tekniği kullanıldığında hareketin yön ve hız bilgisi eklenerek BOS fizyolojisi ve fizyopatolojisi öğrenilebilmektedir.