Brakial Pleksus MRX ray, CT, US gibi tetkikler brakial pleksus (BPL) ve hastalıklarını göstermekte etkisizdir. BPL hastalıkları ve hasarlarının karakterize edilmesinde MR görüntüleme esastır. Hastalıklar, olguların yaşına göre farklılık göstermektedir.