4D (dört boyutlu), Renkli, Ayrıntılı Gebelik UltrasonuFetüsün 3D (boyutlu)-fotoğrafik görüntüsünün elde edilmesi ve bugünkü kullandığımız modern cihazlarımızda zaman faktörünün de eklenmesiyle fotoğrafik görüntülerine ek olarak video çekimlerini de mümkün kılan 4D (boyutlu) Kretz teknolojisinin bulunması ancak 90’lı yılların ortalarına rastlamaktadır.

Gebeliğin, 18-23. haftaları arasında yapılan bu ultrason incelemesi, eskiden ‘ikinci düzey’ veya ‘renkli ultrason’ olarak da bilinirdi. Günümüzde doktorlar ve hastalar arasında daha çok 4D (dört boyutlu) ve/veya Ayrıntılı / detaylı Ultrason isimleri kullanmakta. Hangi ismi tercih edilirse edilsin hepsi aynı incelemeyi işaret etmekte olup temel amaç fetal anomali taramasıdır.


Bu inceleme kapsamında 3 grup anne adayı ile karşılaşmaktayız: Birinci grup, fetusla ilgili anomali/hastalık riski olan gebeler/riskli gebelikler: Bu grupta, akraba evliliği, önceki ultrason incelemelerinde şüpheli fetal anomali, hastalık, bulgu saptanması, önceki gebeliğinde anomalili fetus öyküsü, maternal-paternal-ailesel anomali öyküsü (+), ikiz gebelik, IVF/tüp bebek gebeliği, gebelik diyabeti, anne yaşı 35’in üzerinde, ikili veya üçlü testi pozitif olanlar, fetüsta gelişim bozukluğu, amniyon sıvısının azalması veya artması, anne adayının Toxoplazmozis, CMV gibi infeksiyon, ilaç, alkol, uyuşturucu kullanım öyküsü vermesi sayılabilir. İkinci grup, gebeliği yolunda giden, bebeğinin içeride sağlık durumunu merak eden, herşeyin yolunda olup olmadığını bilmek isteyen gebeler. Üçüncü grup, sadece fetusun 4D (4 boyutlu) incelemesini, görüntülerini merak edenler. Merkezimizde 3 grup gebe adayının da ultrason incelemesi başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

4D (dört boyutlu), ayrıntılı ultrason ile esas amacımız, gebelik sürecinde fetal organ ve kromozom anomalilerinin araştırılmasıdır. Bu anomaliler, major/büyük-önemli (%2-3) veya minor/küçük-önemi az-önemsiz (%15) olabilir. Özellikle, son 10 senedeki ultrason teknolojisinde ve cihazlarındaki gelişmeler, bilgi birikimi ve hekimlerin artan tecrübeleri ile majör anomalilerin, %75’e kadarının doğum öncesi tanısı mümkün olabilmektedir. Anomali saptanması durumunda, bu inceleme aileye gebeliğin devamı, izlemi, sonlandırılması, nadiren de tedavisi ile ilgili seçenekler sunulmasını sağlar. Önemli bir nokta, bazı fetal anomalilerin ancak gebeliğin ilerleyen haftalarında tanınabilmesinin mümkün olmasıdır. Bu arada, bazı anomaliler ise tüm gebelik süreci boyunca kendini belli etmez, bulgu vermez ve ancak gebelikten sonra tanısı konabilir. Bu arada ultrason incelemesinde anormal bir bulguya rastlanmamış olması, bebeğin mutlak normal olacağını garanti edemez. Bu hususun anne adayı tarafından gözönünde bulundurulması gerekir.


4D (dört boyutlu), ayrıntılı ultrason sırasında, ayrıca rahmin şekil anomalileri ve duvarına ait problemler, serviks uzunluğu, fetus sayısı, kalp atışı ve canlılığı, amniyon mayii miktarı, fetal gelişim, renkli Doppler US bakı ile, bebeğin ve rahmin kan akımları değerlendirilir. Gebelik hipertansiyonu, plasental yetmezlik, pre-, eklampsi riski ortaya konur.

Ve en nihayetinde, anne adayına, inceleme sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve mini-videolar, bir rapor ve CD eşliğinde teslim edilir.

Detaylı bilgi ve randevu için 0212 529 91 93 no’lu telefondan merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.