IVP (Intravenöz Pyelografi) Tetkiki

İVP veya ilaçlı böbrek filmi damardan kontrast madde verilerek böbreklerin boyutlarını , parankimini , fonksiyonunu, anomalilerini , toplayıcı sistemini , böbrek kanallarını ve mesaneyi değerlendirdiğimiz bir tetkiktir.

Böbrek taşlarının yerini , büyüklüğünü, böbrek içerisinde, böbrek kanalındaki veya mesanedeki lokalizasyonunu ve böbrek kanallarındaki olası tıkanıklığı göstermek için kullanılmaktadır. Ayrıca sebebi bilinmeyen idrar kanaması araştırması, jinekolojik malignensi operasyonu öncesi böbrek toplayıcı sistemini değerlendirmek, üreter fistül ve darlıklarını göstermek, böbrek taşı düşürenlerde taşın konumunu ve büyüklüğünü saptamak ve böbreğin süzme işlevini kontrol etmek , böbrek nakillerinde donörün böbreğini kontrol etmek ve üriner sistem enfeksiyonlarını araştırmak için de görüntüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Tetkik öncesi 8 saatlik açlık , uygun barsak temizliği ve gereklilik halinde gaz önleyici ilaçlar kullanılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve randevu için 0212 587 66 66 veya 0212 529 91 93 no’lu telefonlardan merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.