Meme MRMR cihazlarında, özel meme coilleri (sargıları) kullanılarak yapılır. Memedeki kitlelerin ve kanserinin daha iyi ortaya konması için hastaya damar yolu ile ilaç (kontrast madde) verilir. Verilen kontrast maddenin alerji yapma riski çok düşüktür. Bu sebeple, böbrek yetmezliği olan kişiler hariç güvenle kullanılmaktadır. Tetkik süresi, 30-60 dk arasında değişmektedir. Tetkik sırasında hastanın hareket etmemesi, tetkik kalitesi açısından hayati bir nokta olup elde edilen görüntülerde saptanan kitlelerin, şekil, kenar düzenliliği, kontrast maddeyi tutma özellikleri, iyi huylu-kötü huylu ayrımında önem kazanmaktadır. Bazı durumlarda, değerlendirme yaparken hastanın meme ile ilgili tetkiklerine ihtiyaç duyulabilmektedir (US, mamografi).Meme MR'ının tercih edilmesi gerekli durumlar;

     - Meme kanseri saptanan ve meme koruyucu tedavi planlanan hastalarda ameliyat öncesinde, meme içinde birden fazla kanser odağı olup olmadığının anlaşılmasında
     - Meme kanseri saptanan hastalarda kanserin göğüs duvarına ve karşı memeye yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında
     - Meme kanseri nedeniyle meme koruyucu tedavi görmüş kadınlarda, memedeki ameliyata bağlı değişikliklerin, tekrarlayan kanserden ayırt edilebilmesinde
     - Mamografi, ultrasonografi veya elle muayenede saptanan herhangi kuşkulu bir durumun aydınlatılmasında
     - İleri evre meme kanseri saptanan hastalarda kemoterapinin başarısının değerlendirilmesinde
     - Tarama amaçlı olarak yüksek riskli kadınlarda meme kanseri olup olmadığının belirlenmesinde
     - Vücuda yayılmış (metastatik) kanser saptanan hastalarda esas kanser odağının tespit edilmesinde
     - Silikon protezi olan kadınlarda protezde hasar olup olmadığının belirlenmesinde ve memedeki şüpheli bulguların değerlendirilmesinde.
şeklinde özetlenebilir.