MR AnjiyografiMR anjiografi (MRA), klasik MR görüntüleme ile bir damar içi görüntüleme yöntemi olan anjiografiyi birleştirerek vücudumuzdaki damarlar hakkında detaylı bilgi veren bir yöntemdir. Kateter anjiyografideki radyasyonun MRA’da olmaması ve kateter yerleştirilmesini gerektirmemesi en önemli avantajlarıdır. MRA, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibi damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. Ayrıca böbrek damarlarının hastalıkları ve böbrek nakline hazırlığı değerlendirmede kullanılır. MRA’da damardan ilaç (kontrast madde) verilir. İlaç, allerjik reaksiyon yapabileceği için, var olan alerjiden doktorun haberdar edilmesi gereklidir. Gebelik üstüne etkileri halen net olarak bilinmediğinden, çok zorunlu olmadıkça gebelere MRA yapmayı tercih etmiyoruz. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografiden elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiografi yapılması gerekli görülebilir. Tetkik süresi 60dk yı bulabilir.