MR Enterografi / EnteroklizisMR Enterografi, ince barsakların görüntülenmesinde kullanılan bir incelemedir. Nötral veya düşük dansiteli kontrast maddelerin (su, polietilen glikol, laktüloz, %2.5 mannitol veya sorbitol vs.) ağızdan alımı sonrası barsakları şişirilir. İnce barsakların, hızlı MR görüntüleri elde olunur. Eğer bu işlem ince barsağa bir tüp yerleştirilerek yapılırsa MR enterkolizis ismini vermekteyiz.

Tercih edilen klinik durumlar;
     - İnflamatuvar barsak hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
     - Mide-barsak kaynaklı GIS kanamaları
     - Polip, tümörler
     - Barsak tıkanıklıkları
     - İnce barsak emilim bozuklukları (malabsorbsiyon sendromları; Çölyak, Whipple hastalıkları)
     - Karın ağrısı, ishal, gizli kanama, kilo kaybı gibi açıklanamayan GIS şikayetleri
     - Kapsül endoskopi öncesi imce barsak darlıklarının dışlanması
şeklinde sıralanabilir.