Multiparametrik Prostat MRProstat kanserinde, erken tanı tedavide başarı oranını yükseltmektedir. Prostat kanserinde, kan PSA düzeyinin artmış olması, prostat kanseri için iyi bir göstergedir. Bunu takiben gerçekleştirilen ultrason eşliğinde prostat biyopsisi ile tanı netleştirilir. Fakat biyopsi sonucu kanser tanısı gelmese bile anormal olarak yüksek kalan veya yükselmeye devam eden PSA değerleri kanser şüphesinin devam etmesine neden olur. Bu durumlarda yeni bir görüntüleme tekniği olan multiparametrik prostat MR’ı önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Multiparametrik prostat MR’da, tetkik süresi yaklaşık 60dk’dır. Tetkik sırasında damardan ilaç (kontrast madde) verilmektedir.

Multiparametrik prostat MR’da başlıca 5 bileşenden oluşmaktadır. Yüksek çözünürlüklü MR imajları, Difüzyon MRG, ADC haritalaması, Perfüzyon MR ve MR Spektroskopi. Tüm bu bileşenler kullanılarak tümör varlığı, var olan tümörün prostat bezi dışına taşıp taşmadığı ve başka organlara sıçrama olup olmadığının tanısı konup, aynı seansta tümörün evrelemesine (erken evre, geç evre..) katkıda bulunmaktadır.

Multiparametrik prostat MR avantajları:
     - Prostat kanser tespitindeki en hassas non-invaziv radyolojik görüntüleme yöntemidir.
     - Elde edilen parametrelerin skorlaması yapılarak hastalara erken evrede tanı konulur.
     - Tümörün yerini daha net olarak belirleyebilen yöntem sayesinde biyopsi öncesi uygulanması durumunda biyopside daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir.
     - Kanserin görüntülenmesinde sağlanan başarı sayesinde MR incelemesi ile prostatında anormal bulgu saptanmayan hastalarda biyopsi yapılması gerekliliğini azaltır.