11-14 Hafta Gebelik Ultrasonu - Ense Kalınlığı ÖlçümüGebeliğin, 11-14. haftaları arasında yapılan bu ultrason incelemesi, ‘ense saydamlığı (nuchal translucency)’’ olarak da bilinir. NT (‘nuchal translucency’ , ense kalınlığı/saydamlığı) gebeliğin ilk 3 aylık döneminde fetusta, boynun arkasında ciltaltında biriken sıvının ultrason görünümüne verilen isimdir. Önceleri, fetusun Down Sendrom (mongolizm) olma ihtimalinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktayken özellikle son 10 senedeki ultrason teknolojisinde ve cihazlarındaki gelişmeler, bilgi birikimi ve hekimlerin artan tecrübeleri ile artık bu tetkike hem çok daha yaygın başvurulmakta hem de Down sendromu dışı diğer kromozom anomalilerinin, doğumsal kalp hastalıklarının ve birtakım genetik hastalıklarının tanısını daha erken koymak mümkün olabilmektedir.


Gebeliğin, 11-14. hafta ultrason incelemesinde, öncelikle fetus sayısı, tüm vücudu ve kordonu incelenir. Ense saydamlığı (NT) kalınlığı ölçülür. Kalp, önemli bazı damarları incelenir, burun kemiğine (nasal bone, NB) bakılır. Ense kalınlık artış miktarı ne kadar yüksekse, fetal anomali olma riski de o kadar artar*. Burdaki önemli diğer bir nokta, her ense kalınlığı artmış vakada, Down sendromu vb olmayacağı gibi, her ense kalınlığı normal fetus için de ‘Kesinlikle, Down sendromu yoktur!’ diyemeyeceğimizdir.

‘İkili test’ veya ‘birinci trimester tarama testi’ nde ise, 11-14 hafta ultrason incelemesine ek olarak anneden alınan kanda gebelik hormonu olan beta HCG’nin serbest kısmı ve PAPP-A isimli iki proteinin seviyelerine bakılır. Bunun sebebi, ense saydamlığı ölçümü, kan testiyle birlikte değerlendirildiğinde Down Sendromu ve diğer kromozom anomalilerinin %85-90’lara varan oranlarda tanınmasını sağlar. Burun kemiği, duktus venozus ve trikuspid akım değerlendirilmesinin de eklenmesiyle bu oran %95 lere erişebilmektedir. Amaç, annenin yaşı da dikkate alınarak riski yüksek olgularda, Down Sendrom'u olasılığını saptanmak için plasentadan biyopsi alınması [Chorion Villus Sampling(CVS)] ya da anne karnından amniyon sıvısı alınması/amniosentez [Amniosynthesis (AS)] yoluyla kromozom analizi yapılmasını sağlamaktır. Çoğul gebeliklerde ise (ikiz, üçüz vs) sadece ense saydamlığı ölçümü ile değerlendirme yapılır.

Esasen yukarıda anlatılan incelemenin ve tarama testinin sonuçta hedefi, gebeliğin erken dönemde aileye kromozom testi yaptırıp yaptırmama kararını verme imkanını sunmaktır!

Detaylı bilgi ve randevu için 0212 529 91 93 no’lu telefondan merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.