Ortoröntgenogram / Skolyoz FilmiOrtoröntgenogram, özellikle gençlerde ve gelişme çağlarında sık görülen omurga eğriliği (skolyoz) ve bacakların uzunluk ölçümünde yararlanılan bir tetkiktir. Röntgen cihazında yapılır. Çalışma prensibi, normal röntgene benzese de uzun bir alan incelendiği için farklı donanımlı bir cihaz gerektirmektedir. Bu donanım , tüm cihazlarda bulunmaz. Bu inceleme de diğer teknoloji alanlarında olduğu gibi zaman içinde gelişmeler göstermiştir.

Ortoröntgenogram (alt ekstremite) grafisinin herhangi bir ön hazırlığı var mıdır?

Bu tetkik içi ön hazırlığa gerek yoktur. Tetkik odasında üzerindeki metal eşyaların çıkartılıp önlük giyilmesini takiben 3-5 dakikalık bir süre içerisinde tetkik yapılabilmektedir.

Ortoröntgenogram (alt ekstremite) grafisinin digital ölçümün avantajları nelerdir?

Geleneksel tetkiklere göre dijital yöntemlerde görüntülerin üzerinden uzunluk ve açıların yapılarak film üzerinde gösterilebilmesi, bunların CD’ye aktarılması gibi teknolojik üstünlükleri bulunmaktadır.

Ortoröntgenogram (alt ekstremite) grafisinin herhangi bir zararı var mıdır?

Hamilelik olasılığı olan bayanlarda fetusta gelişebilecek düşük ihtimalli anomali riski dışında anlamlı bir risk yoktur. Tetkikin sık tekrarı gerektirecek durumlarda ise çocuk hastalarda yumurtalıklar korunmalıdır.

Alt ekstremite (boy grafisi) kaç türlüdür?

Genellikle ön arka* çekimi istenmekle beraber lateral* (yan) görüntü de istenebilir. Bunun dışında inceleme esnasında ekstremite uzunluğu belirgin farklı olanlarda kısa olan ekstremitenin altına takoz kullanılarak görüntünün daha optimize edilmesi de sağlanabilir.