Perfüzyon MRPerfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçmeye ve görüntülemeye yarayan özel bir fonkisyonel MR görüntüleme yöntemidir. Perfüzyon MR incelemesi, beyin kanlanmasını gösteren, inme hastalarında difüzyon MR incelemesi ile karşılaştırılarak, tıkanan beyin damarının anjiografi yöntemiyle acil olarak eritilerek tedavi edilmesi kararı verilmesinde önemli rol oynar. Ayrıca, bunun dışında beyin tümörlerinin habislik derecesini göstermede, ameliyat / radyoterapi / kemoterapi gibi yöntemlerle tedavi sonrası ortaya çıkabilecek nüks veya gerilemenin takibinde çok önemli bilgiler sağlar. Perfüzyon MR tetkikinde, hastaya damardan özel bir ilaç (kontrast madde) enjekte edilir.