Renkli Doppler UltrasonografiRenkli Doppler Ultrasonografi, bir organın veya damarının kan akımını incelememize yarayan bir radyolojik yöntemdir. Doppler ile, kan akım miktarı, akımı engelleyen bir yapının varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Doppler, ultrasonografi incelemesinin sahip olduğu avantajlara sahiptir.


Renkli Doppler US tetkikinin uygulama alanları;

     - Bacak ve kol damarları : Atar damarlardaki kireçlenme (damar sertliği) plaklarına bağlı oluşan darlık, tıkanma ve toplar damarlarda, pıhtı, iltihap, yetmezlik, varisler olup olmadığının saptanmasını sağlar. "Alt / üst ekstremite arteriyel ve/veya venöz Doppler" şeklinde istenir.

     - Boyun damarları: Boyunda, beyine giden ana atar damar ile dallarında kireçlenme plaklarına bağlı oluşan darlıkları, tıkanmayı ya da beynin arka kesimini besleyen damarların akım miktarını saptamak için kullanılır. "Karotis ve vertebral arteryal sistem Doppler" şeklinde istenir.

     - Böbreği besleyen damarlar : Diabet, hipertansiyon v.b. hastalıklarda böbreği besleyen damarların ne düzeyde etkilendiğini, doğuştan böbrek damarlarının darlıklarını saptamak için kullanılır. "Renal Arter Doppler" şeklinde istenir.

     - Karaciğeri besleyen damarlar : Siroz v.b. hastalıklarda karaciğeri besleyen damarlarda meydana gelen değişiklikleri incelemek için kullanılır. "Portal Venöz Sistem Doppler" şeklinde istenir.

     - Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar : Son adet tarihine göre gelişme geriliği şüphesi olan fetüslerde, hipertansiyonu olan gebelerde kan akımının hızı ve özelliği incelenerek olası anomaliler saptanır. Ayrıca fetal kalp akımı varlığını, dolayısı ile fetusun yaşayıp yaşamadığını tespit etmek için de kullanılır. "Obstetrik Doppler" şeklinde istenir. 

     - Erkeklerde testisleri besleyen damarlar : Testisleri besleyen damarlarda meydana gelen düzensiz genişlemeler (varis), erkeklerde kısırlığın önemli bir sebebidir. Toplar damarlardaki olası yetmezlikler ve bazen testislerin kendi etraflarında dönmeleri sonucu ortaya çıkan torsiyon için kullanılır. "Skrotal veya testis Doppleri" şeklinde istenir.

     - Gözü besleyen damarlar : Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda göz damarlarında meydana gelen değişikleri saptar. "Göz / Orbita Doppleri" şeklinde istenir. 

     - Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenen damarlanması : Bir kitleyi (tümör) besleyen damarların olup olmaması o kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu saptamada önemli bir kriterdir. Kitlenin çok kanlanması bu kitlenin habis özellik taşıdığının bir göstergesidir. "Kitleye yönelik Doppler" şeklinde istenir.