Tüm Vücut Difüzyon MRDifüzyon MR ile hücreden yoğun ortamlardan yüksek sinyal alınır. Kanserli hücreler ortamda hücre yoğunluğunu artırdığından yüksek sinyalli izlenirler. Prostat kanseri de hücreden yoğun olduğundan yüksek sinyalli olur. Bu teknik, hastalık yüküne dair fonksiyonel değerlendirme yapar, hastalığın kapsamını ölçümler. İlaç (kontrast madde) verilmesini gerektirmez, makul düzeyde kısa tarama süreleri içinde uygulanabilir. Tüm vücut difüzyon MR, tüm vücut anatomik MR görüntüleme tekniğinin tarama ve test performansını iyileştirir. Bu sayede hastalık derecesi ve tümör dağılımı “bir bakışta” değerlendirilebilir Kemik metastazlarının tespiti, büyüklüklerinin değerlendirilmesi ve metastazların tedavi-takibinde özellikle umut veren bir görüntüleme tekniği olarak kabul edilmektedir.