Tüm Vücut MRTüm Vücut MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan yaklaşık 50-60 dakika süren bir  tarama yöntemidir. Klasik MR çekimlerinde vücudun yalnız bir bölümü taranabilirken, tüm vücut MR incelemesinde, tüm vücut beyinden ayağa kadar tek seansta taranmakta ve görüntülenmektedir. Sağlıklı insanlarda, tarama amaçlı yapılır ve genellikle tümör taramasında kullanılır. PET-CT’de hem radyoaktif madde hem de CT sebebiyle yüksek oranda radyasyon alınılırken tüm vücud MR radyasyonsuz olduğu için tercih edilir. Ayrıca PET-CT, prostat kanseri, beyin tümörleri, bazı tür kalınbağırsak tümörleri ve akciğer kanseri görüntülemede yanlış tanı koyabilir. Tümör görülmeyebilir veya görülse de iyi huylu zannedilebilir.  Beyin görüntülemede en üstün yöntem olduğundan beyinle ilgili tüm patolojiler (MS, beyin felci gibi) tüm vücut MR sırasında görüntülenir. Multiple myelom, safra yollarıyla ilgili taş ve iltihapla ilgili bulgular ortaya çıkar. Lenf zinciri de detaylı görüntülendiğinden, lenf nodu büyümesi, lenfoma gibi hastalıkların tespiti de mümkündür. İşlem sırasında ilaç (kontrast madde) verildiğinden aortada gelişebilen ve hayati risk taşıyan genişlemeler (anevrizma) de fark edilir. Kanser hastalarında kanserli dokunun yayılıp yayılmadığını tespit edilebilir. Kanserli dokunun kemik, karaciğer, akciğer, lenf bezleri ve beyine sıçrayıp sıçramadığına bakılır. Doku çözünürlüğü yüksek olan MR’da,  milimetrik boyutta da olsa tümör tespit edebilir. Yöntem ayrıca kanser hastalarının tedaviye yanıtını da değerlendirir. Tümörün boyutu tedaviyle küçülse de, içerisinde canlı tümör dokusu barındırabilir. Bu da tedaviye devam edilip edilmeyeceği, bir değişiklik gerekip gerekmediği konusunda karar verilmesini sağlar. Tüm vücut MRG tetkik süresi, 45-50 dakika kadar sürer. Tetkikin avantajları:

     - Radyasyon içermez.
     - Çok sayıda tekrar edilebilir.
     - Vücuda hiç bir zarar vermez.
     - Her yaş grubuna uygulanabilir.