Voiding Sistoüretrografi (VCU Grafisi) - Sistogram

Mesane bir kateter yardımıyla kontrast madde ile doldurularak mesane ve idrar yolları incelenebilir. İşlem sırasında mesaneden böbreklere kaçak olup olmadığı tesbit edilebilir.

Voiding (işeme) sırasında üretranın grafileri elde olunur ve üretra darlıkları ve üretra hasarları tesbit edilebilir.

Detaylı bilgi ve randevu için 0212 587 66 66 veya 0212 529 91 93 no’lu telefonlardan merkezimiz ile irtibata geçebilirsiniz.